Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 35 
Item
Prodáno

Adolf Chwala (1836–1900)

Jezero Mondsee s Dračí skálou

olej na plátně
80. léta 19. století
signováno
55 × 80 cm
Odhad: 300 000 Kč - 500 000 Kč
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Kladívková cena:
260 000 Kč
Po všech stránkách charakteristická malba Adolfa Chwaly reprezentuje výstižně styl výrazného Haushoferova žáka, jenž se podobně jako jeho spolužáci už při studiích na pražské Akademii účastnil řady zahraničních exkurzí a prezentoval se i na výstavách Krasoumné jednoty. Mezi jeho oblíbené lokace patřilo kupř. povodí Sázavy, Vltavy nebo Dyje, stejně jako oblíbená alpská jezera Mondsee, Königsee, Attersee či Trauensee. Po celou svou uměleckou kariéru pak zůstal věrný komponované krajinomalbě stojící na rozhraní realistického pojetí pronikaného vlivem rakouského plenérismu, impresionismem a odkazem barbizonských mistrů. V průběhu 80. let 19. století bylo pro Chwalu jezero Mondsee s dominujícím štítem Dračí skály (Drachenwand) oblíbeným a z více úhlů pohledu variovaným námětem, v němž prokázal schopnost zachytit přírodu za rozličných povětrnostních podmínek a v různých denních dobách. Představované plátno pro autora zcela typicky rozehrává celou škálu výrazových prostředků, a to nejen prostřednictvím dominantní perspektivy monumentálních skalisek a polojasného nebe, ale i precizními detaily předního plánu a hladiny jezera; nechybí povinná stafáž a náhodně rozeseté solitérní balvany. Při konzultacích posouzeno PhDr. Š. Leubnerovou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.
Loading...