Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 24 
Item
Prodáno

Oldřich Blažíček (1887–1953)

Zimní den v Rožné

olej na lepence
1940
signováno
34 × 48 cm
Odhad: 150 000 Kč - 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Kladívková cena:
220 000 Kč
Pohled na jednu z chalup na kraji vesnice Rožné na Vysočině je citlivě vystiženou zimní náladou spadající do autorovy zralé tvorby, pro kterou je mj. typická schopnost vystihnout za pomoci jen několika málo barevných valérů přesvědčivou scénu naplněnou atmosférickými jevy haptických kvalit. V samém středu výjevu se nachází mezi stromy chalupa hluboko vrostlá do země, jakoby toužebně očekávající brzký příchod jarních dní. Vesnice je zde zachycena ve vší upřímnosti, jednoduchosti a stálosti – jediný pohyb vnáší do výjevu postava mířící sněhem do kopce vzhůru směrem k domu, snad aby si ohřála zkřehlé prsty u kachlových kamen a vypila šálek horkého nápoje. Za povšimnutí stojí i samotný malířský rukopis, který v Čechách v rámci Blažíčkovy generace nemá obdoby a bezpečně nám potvrzuje jeho autorství. Sběratelskou hodnotu obrazu ještě potvrzuje jeho zařazení do monografie a soupisu díla PhDr. N. Blažíčkové-Horové a PhDr. E. Havlové (kat. č. 648).
Loading...