Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 23 
Item
Prodáno

Antonín Chittussi (1847–1891)

Stoh sena

olej na plátně
kolem roku 1880
signováno
21,5 × 35 cm
Odhad: 250 000 Kč - 350 000 Kč
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Kladívková cena:
300 000 Kč
Tato typická ukázka plně rozvinutého francouzského plenérismu spadá do krajinářského repertoáru osobitého českého umělce Antonína Chittussiho, jenž si moderní způsob malby osvojil během svého pobytu v okolí francouzského Barbizonu a Fontainebleau. Námětem mu zde byla často na první pohled zcela prostá místa, která zachycoval v nejrůznějších denních i ročních proměnách, často rozvolněným sumárním rukopisem – nikdy se tak nejednalo o pouhý technický přepis viděného, ale spíše o snahu vyjádřit dojem z viděného. Podobně jako řada dalších malířů, jako kupř. někteří francouzští impresionisté nebo i Václav Radimský, zde Chittussi podlehl kouzlu vysokých obilných stohů, které sezónně určovaly ráz francouzského venkova. Zajímavým aspektem vyčleňujícím Chittussiho dílo z běžných dobových konvencí je, že krajinu maloval zpravidla bez přítomnosti lidí, a vědomě tak opouštěl populární klišé zachycující čilý mumraj a rekvizity spojené právě se sklizní. Výsledek je i zde velmi specifický a předjímá budoucí civilistní estetiku. Prezentováno ve vkusné dobové adjustaci. Při konzultacích posouzeno PhDr. Š. Leubnerovou a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza prof. R. Prahla, CSc.
Loading...