Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 21 
Item
Prodáno

Anonymní autor

Adorace Ježíška

olej na plátně
kolem poloviny 16. století
nesignováno
61,5 × 46 cm
Odhad: 500 000 Kč - 800 000 Kč
Vyvolávací cena: 280 000 Kč
Kladívková cena:
310 000 Kč
Na českém trhu s uměním vzácná příležitost setkat se s dílem pravděpodobně benátského tvůrce 16. století je ještě umocněna kultivovaností jeho výtvarného projevu. Zachycen je zde námět pocházející z italského prostředí a vycházející z františkánské mystiky, která mj. vyzývá ke kontemplaci nad zázrakem inkarnace – s tím úzce souvisí právě Panna Marie klanící se novorozenému Ježíši, označovaná právě jako adorace Krista. Tento námět došel později dalšího posunu díky textu o zjevení sv. Brigity Švédské – pro české prostředí toto téma nabylo na aktuálnosti díky jeho překladu do češtiny od Tomáše Štítného ze Štítného. Výjev, který zde můžeme sledovat, zachycuje klečící Pannu Marii zobrazenou před závěsem, se sepjatýma rukama a s pohledem upřeným na novorozeně, v levém horním rohu se výjev otevírá do volného prostoru. Jedná se na první pohled o fragment z původně většího vícefigurálního výjevu. Svědčí o tom nejen restaurátorský a technologický průzkum, ale i atributy již nepřítomných postav i běžné konvence dodržované při zachycování této konkrétní ikonografie. Po Mariině pravé ruce tak lze rozpoznat kříž s páskou a nápisem ECCE AG(nus Dei), kožešinu a ruku patřící bezpochyby Janu Křtiteli. U hlavy novorozeněte potom můžeme rozeznat část ozubeného kola, tedy atribut sv. Kateřiny. Nedílnou součástí námětu adorace Krista byla i postava jeho pěstouna Josefa – pravděpodobně tak byl přítomen i zde, žádný z jeho atributů tu však není zřetelný. Je zjevné, že byl autor tohoto díla znalý dobové benátské malby, především pak některých konkrétních Tizianových prací a jeho dílny, které vznikaly ve dvacátých a třicátých letech 16. století, blízký je však především generaci Tizianových žáků, kupř. Morettovi di Brescia. Při konzultacích posouzeno Mgr. M. Dospělem, Ph.D., a Mgr. J. Fiřtem, Ph.D. Přiložena restaurátorská zpráva ak. mal. Kateřiny a Jana Knorových.
Loading...