Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 13 
Item
Prodáno

Charlotte Piepenhagen-Mohr (1821–1902)

Fontána v nočním parku

olej na lepence
70.–80. léta 19. století
nesignováno
23,5 × 30 cm
Odhad: 150 000 Kč - 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 90 000 Kč
Kladívková cena:
110 000 Kč
Tato kabinetní malba vytvořená Charlottou Piepenhagen-Mohr, asi nejpřímější následovnicí Augusta Bedřicha Piepenhagena, prokazuje její nepopiratelný talent a umělecký cit, který po otci bez pochyby zdědila. Jedná se o monochromní zšeřelou scénu tonoucí v noční tmě pokryté jen lehkým závojem měsíčního světla – to se intenzivně blyští především tam, kde prýští vodní proud z fontány, a tam, kam voda dopadá. Ostatní předměty a jejich obrysy se rozplývají a ustupují do pozadí; zde se však neztrácejí v neurčitou hmotu, při bližším zkoumání lze totiž rozpoznat detaily všech přírodnin i prostorovou hloubku a pečlivý, byť uvolněný štětcový rukopis. Dílo pochází z pozůstalosti autorky a do nedávné doby se také nacházelo v majetku její rodiny. Prezentováno ve vkusné adjustaci. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a PhDr. Š. Leubnerovou.
Loading...