Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 9 
Item
Prodáno

Karel Malich (1924–2019)

Viděl jsem to

pastel na papíře
2000
signováno
100 × 70 cm
Odhad: 400 000 Kč - 700 000 Kč
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Kladívková cena:
430 000 Kč

Tvorba mezinárodně uznávaného představitele konstruktivismu Karla Malicha je v aukci zastoupena esteticky velmi zajímavým dílem. V průběhu 80. a 90. let se Malich soustředil na celoplošné abstraktní kresby pastelem, v nichž však dosahoval všech účinků malby. Tuto polohu jeho výtvarného projevu lze sledovat do roku 2000, kdy redukce prostředků dosáhla až minimalistických kvalit: celoplošné pastely se spirálami, vlnovkami a plnými geometrickými tvary vystřídaly strohé linie a obrysy ovoidů, které plují prázdným prostorem papíru. Bohatý repertoár kreseb, ať už vytvořených před, nebo po roce 2000, není snadné uspořádat do menších cyklů či souborů – v mnohém na sebe mohou navazovat, nicméně každý je jedinečný sám o sobě. Předkládané dílo je charakteristickou ukázkou pozdní Malichovy tvorby, která se díky jeho přirozené touze po nových výrazových prostředcích rozvíjela až do jeho smrti v roce 2019. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Máme před sebou silnou, účinnou světelnou vizi, která však má jasnou, pevnou kompoziční stavbu, stejně jako barevnou skladbu. Malich zde byl natolik pronikavý, že ukázal, jak se z vrcholku červené hrany uvnitř kruhu odvíjí spirála jako zárodek, který nalezl pokračování i v oválu, z jehož strany se uvolňuje linie, pronikající volně do jeho vnitřního prostoru. Malich měl na mysli stav zrození a vzniku světa, který jej dlouhodobě přitahoval. Svoji vnitřní vizi propojil s myšlenkou zrodu. Pastel pochází z autorova pozdního období: jeho výjimečnost naznačuje souhrn pronikajících se vizí, které jsou na něm ztvárněné, je jejich syntetickým, neopakovatelným zpodobením. […]“).

Loading...