Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 4 
Item
Prodáno

Karel Těšínský (1926–2005)

Krystaly v prostoru

olej na plátně
kolem roku 1970
nesignováno
120 × 90 cm
Odhad: 300 000 Kč - 500 000 Kč
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Kladívková cena:
600 000 Kč
Reprezentativní plátno představuje tvorbu v nedávné době objeveného umělce Karla Těšínského. Po studiích na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Muziky a následně Jana Baucha a Emila Filly se věnoval volné tvorbě a zařadil se k silné generaci umělců, jejichž uvažování stálo v opozici vůči oficiálním výtvarným tendencím. Křehkým malířským rukopisem a abstraktní symbolikou plnou duchovního významu navázal na avantgardní meziválečné proudy. Jeho práce jsou tak osobitým spojením poetiky Paula Kleea a zároveň šímovské tradice světelné malby a archetypálních námětů, zachycených v odhmotněné, až básnivé kompozici. Těšínský byl fascinován sledováním stále se proměňující podoby krajiny a ve svých dílech usiloval zejména o vystižení její vnitřní harmonie. Obraz Krystaly v prostoru ukazuje, jak silně byl schopen oprostit se od konkrétnosti a vydat se cestou duchovní abstrakce, odrážející vnitřní sílu fungování světa. Dílo bylo vystaveno na autorově retrospektivní výstavě v Mánesu v roce 2017 a je reprodukováno v monografii autora (J. Machalický / M. Dospěl, 2017, str. 152, kat. č. O 44). Získáno z pozůstalosti autora. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.
Loading...