Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 223 
Item
Prodáno

Karel Těšínský (1926–2005)

Záření

olej na plátně
kolem roku 1970
nesignováno
70 × 50 cm
Odhad: 200 000 Kč - 300 000 Kč
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Kladívková cena:
120 000 Kč
Reprezentativní plátno představuje tvorbu v nedávné době objeveného umělce Karla Těšínského. Po studiích na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Muziky a následně Jana Baucha a Emila Filly se věnoval volné tvorbě a zařadil se k silné generaci umělců, jejichž uvažování stálo v opozici vůči oficiálním výtvarným tendencím. Křehkým malířským rukopisem a abstraktní symbolikou plnou duchovního významu navázal na avantgardní meziválečné proudy. Jeho malby jsou tak osobitým spojením poetiky Paula Kleea a zároveň šímovské tradice světelné malby a archetypálních námětů, zachycených v odhmotněné, až básnivé kompozici. Těšínský byl fascinován sledováním stále se proměňující podoby krajiny a ve svých dílech usiloval zejména o vystižení její vnitřní harmonie. Obraz Záření ukazuje, jak silně byl v malbě schopen oprostit se od konkrétnosti a vydat se cestou duchovní abstrakce, odrážející vnitřní sílu fungování světa. Dílo bylo vystaveno na autorově retrospektivní výstavě v Mánesu v roce 2017. Je reprodukováno v monografii autora (J. Machalický / M. Dospěl, 2017, str. 80, kat. č. O 63). Získáno z pozůstalosti autora. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.
Loading...