Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 215 
Item
Prodáno

Vlastimil Beneš

Krajina

olej na sololitu
1972
signováno
48 x 63 cm
Odhad: 200 000 Kč - 400 000 Kč
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Dosažená cena:
750 000 Kč
Ve všech ohledech charakteristická práce je skvělou ukázkou tvorby velkého solitéra české poválečné malby Vlastimila Beneše, člena slavné skupiny Máj 57 a bojovníka proti předešlému dogmatickému režimu na poli výtvarném, který se v poslední době ve sběratelské obci těší čím dál větší oblibě. Beneš zůstal celoživotně věrný několika svým oblíbeným tématům, k nimž patří především možnosti zpracování města a krajiny v jejich nejprostší, všední kráse s naivistickou křehkostí, typickou stylizací a klidným rukopisem s důrazem na harmonii a vnitřní řád. Obraz Krajina je osobní výpovědí umělce o jeho hluboké vnímavosti k této problematice a důkazem, jakým způsobem k prosté poetice přírodních scenérií přistupoval. Magičnost ubíhajícího horizontu dává divákovi možnost naplno se ponořit do hry klidných linií polí a ztratit se v dalekém horizontu mezi nebem a zemí. I přes tyčící se stožáry elektrického vedení na obzoru zapadá celý výjev do jakéhosi bezčasí v krajině, v níž je lidská stopa sice jasně patrná, proti velkoleposti přírody však bezvýznamná a přehlédnutelná. Dílo bylo v roce 2011 vystaveno v Galerii Moderna, o čemž svědčí razítko na rubu obrazu. Při konzultacích posouzeno PhDr. J. Machalickým a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. A. Strnadlové.