Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 214 
Item
Prodáno

Olbram Zoubek

Koré

komb. tech. (cín, olovo, zlato)
1983
nesignováno
59 cm
Odhad: 200 000 Kč - 300 000 Kč
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Dosažená cena:
320 000 Kč
Charakteristická práce z ateliéru uznávaného a vyhledávaného sochařského výtvarníka Olbrama Zoubka je podmanivou a velmi typickou prací spadající do počátku 80. let. Ve svém výtvarném projevu dospěl tento uznávaný a vyhledávaný sochař k charakteristickému výrazu, jenž stojí na velmi expresivní, až haptické práci s hmotou a subtilním, protaženém vyznění jednotlivých figur, které jeho repertoáru dominují. Oblíbeným prvkem se mu také stala kombinace kovové šedi s kontrastní zářivostí plátkového zlata, jak je patrné i na předložené Koré znázorňující starořecký motiv stojící nahé ženy. Při konzultacích posouzeno MgA. J. Gercem a PhDr. P. Bregantovou, autorovou dcerou.