Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 212 
Item
Prodáno

Jan Bauch

Kompozice

olej na plátně
1978
signováno
76 x 63 cm
Odhad: 250 000 Kč - 300 000 Kč
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Dosažená cena:
200 000 Kč
Dynamická a svěže pojatá Kompozice představuje zralou práci svébytného výtvarníka Jana Baucha, který proslul osobitou formou expresivního projevu. Jeho tvorba, která nikdy plně nepodléhala konvencím žádného z uměleckých proudů, již od počátku vynikala barevnou exaltovaností a svobodným popisem reality. V předloženém díle vidíme dvě zápasící labutě. Zejména precizní zachycení skoku, rozevřený zobák a rozpjatá křídla propůjčují kompozici dramatický účin a existenciální podtext, který je pro Bauchovu tvorbu charakteristický a který jej neopouš­tí ani v pozdních 70. letech 20. století. Při konzultacích posouzeno PhDr. J. Machalickým a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D. (cit.: „[…] Zkoumaný obraz ‚Kompozice (Labutě)‘ představuje reprezentativní práci Jana Baucha z pozdějšího období, z fáze vyznačující se zesílenou plastickou složkou malířského výrazu. Po roce 1956 začal autor čím dál tím více zdůrazňovat hmotu nanášené barvy a skoro plasticky modelovat tvar na plátně. Dospěl k práci s barevnou pastou jako s krásnou hmotou – ‚belle matière‘. Uvědomil si totiž, že taková ‚sochařská malba‘ přináší možnost, jak vyjádřit své prožitky z neklidné a dramatické doby. […]“).