Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 209 
Item
Prodáno

Antonín Chittussi (1847–1891)

Krajina s červánky

olej na dřevěné desce
1879–1880
signováno
19 × 31 cm
Odhad: 200 000 Kč - 300 000 Kč
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Kladívková cena:
370 000 Kč
Plenérová malba ze samých počátků Chittussiho francouzského pobytu patří ke skupině obrazů skicovitého rukopisu zachycujících památné místo krajinářů ve Fontainebleau v jeho nejrůznějších denních i atmosférických proměnách. Předkládané dílo svými kvalitami plně odpovídá tomuto období autorovy tvorby, a to především ve způsobu podání stromoví a světelné náladě spojené se západem slunce. Dominující venkovská usedlost byla také jeho oblíbeným motivem, kterého využíval i později. V rodinné sbírce dosavadního majitele se toto dílo nacházelo již od počátku 20. století a jeho tehdejší nákup byl spojen se jménem paní Klenkové z Vlastimilu – ze seznamu nákupů z posmrtné výstavy vyplývá, že právě ženy z této rodiny Chittussiho obrazy prokazatelně nakupovaly (č. 78 a 113). Z výše uvedených důvodů tak lze Krajinu s červánky označit za umělecky vysoce hodnotné dílo zasluhující pozornosti náročných sběratelů. Při konzultacích posouzeno PhDr. Š. Leub­nerovou a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza prof. R. Prahla, CSc.
Loading...