Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 205 
Item
Prodáno

Otakar Nejedlý

Krajina se stádem ovcí

olej na plátně
30. léta 20. století
signováno
73 x 116 cm
Odhad: 200 000 Kč - 400 000 Kč
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Dosažená cena:
280 000 Kč
Harmonická krajinná scenérie namalovaná nejen s velkým mistrovstvím, ale i s notnou dávkou lásky k rodnému kraji, představuje zralou tvorbu solitéra generace českého moderního umění Otakara Nejedlého. Krajina se stádem ovcí prezentuje období, kdy v autorově tvorbě dochází k monumentalizaci projevu a přechodu od pastózní malby k hladkému syntetickému rukopisu ucelených barevných ploch. Umělecký projev mnoha tváří se tak ve třicátých letech uklidňuje a nechává promluvit citlivou a velice vnímavou stránku umělcovy osobnosti. I přes poklidnost výjevu se však v malbě nezapře autorův zabudovaný vztah k lyrické, senzitivní expresi, prohloubený krátkou, avšak naprosto klíčovou návštěvou Cejlonu a Indie, která v jeho tvorbě rozehrála živou barevnost. V období okupace a druhé světové války sílilo autorovo puzení po zaznamenání české krajiny a jejího svobodného, nepoddajného výrazu. Při konzultacích posouzeno PhDr. K. Srpem a prof. J. Zeminou.