Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 202 
Item
Prodáno

Josef Jíra

Slavnosti násilí III (z cyklu Oči)

olej na plátně
1968
signováno
131 x 149 cm
Odhad: 500 000 Kč - 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena: 300 000 Kč
Dosažená cena:
900 000 Kč

Mimořádně autentická a mrazivě expresivní malba představuje Josefa Jíru jako malíře, jenž byl ve své práci schopen dosáhnout výjimečné hloubky. Máme totiž před sebou práci, jež jednoznačně reaguje na okupační období roku 1968. Jíra, jehož náměty jsou tematicky spíše klidné a často odkazující ke krajině a zvykům jeho rodného Českého ráje, zde na výjimečně velké ploše rozehrává dramatickou hru. Téměř abstraktní námět změti očí přímo útočí na divákovy smysly, a stává se tak pro Jíru naprosto unikátním obrazem, jenž se vydává primárně cestou exprese, niterního vnímání barev a tvarů namísto epického děje. Ostatní motivy v obraze přítomné a spojené s okupační tematikou roku 1968 lze jen tušit. Poněkud zádumčivý kolorit, který často provází i jeho práce z prostředí Českého ráje, zde jen umocňuje apelativní charakter celé malby. Při konzultacích posouzeno PhDr. R. Michalovou, Ph.D., a Mgr. Z. Štěpanovičovou. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického (cit.: „[…] Obraz z cyklu Oči dokládá, jak Jíra dokázal s mimořádnou sugestivností vyjádřit své pocity prostřednictvím jasných a srozumitelných symbolů a zdůraznit to, co pokládal za podstatné. Užíval ostré barevné akcenty a projevoval smysl pro světelné proměny a jasnou modelaci tvarů a prostoru. […]“).

Malba je místy mírně poškozená.