Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 195 
Item
Prodáno

Emile Munier (1840–1895)

Dívka s košíkem švestek

olej na plátně
1875
signováno
59 × 44 cm
Odhad: 800 000 Kč - 1 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 600 000 Kč
Kladívková cena:
1 000 000 Kč
Tento obraz z palety francouzského malíře Émile Muniera, velkého zastánce akademických ideálů a stoupence i žáka Williama-Adolpha Bouguereaua, zachycuje portrét malého děvčátka sedícího s rukama v klíně, s prsty propletenými a s mírným pohledem upřeným kamsi do dáli. Jedná se o dílo umělce, jenž již v rámci svého akademického studia projevoval nepopiratelný výtvarný talent – v 60. letech 19. století studoval na École des Beaux-Arts, kde získal hned tři medaile, a v roce 1869, tedy ještě před dovršením třiceti let života, dokonce vystavoval na slavném pařížském Salonu. Pro český kontext není bez zajímavosti styl i tematika, kterým se v průběhu života věnoval – maloval výjevy se sedláky, náboženská i mytologická témata, zvířata, krajiny a maríny. V řadě jeho prací figurují jako modely děti, často jeho dvě vlastní. Tím vším i malířským stylem založeným na dokonale hladké faktuře lze vcelku nepřekvapivě najít společné afinity kupř. s dílem Václava Brožíka, jehož projev se do značné míry zakládal na podobných východiscích. Kromě dokonale zvládnuté a věrohodně zachycené charakteristiky jednotlivých materiálů a povrchů, sametového odlesku švestek či reálně pojatého řasení látek, se zde autorovi podařilo přenést na obraz i dojem cituplnosti a něhy, která nezaplaví jen pozorovatele nezvratně zatvrzelého srdce. Tím vším se toto plátno stává výbornou ukázkou dobové salonní malby nejvyšší evropské úrovně. Autenticitu díla kromě výše zmíněných uměleckých kvalit potvrzuje i jeho reprodukování v autorově online soupisu díla (https://emilemunier.org – kat. č. 1875.03). Jedná se bez pochyby o práci výborné umělecké úrovně, která může být ozdobou každé kvalitní sbírky. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a PhDr. Š. Leubnerovou. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.
Loading...