Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 186 
Item
Prodáno

Josef Váchal

Dokonalá Magie budoucnosti

bibliofilie ozn. č. 16 (ruční papír, nepůvodní kožená vazba)
1921–1922
signováno
22 x 27 cm
Odhad: 400 000 Kč - 600 000 Kč
Vyvolávací cena: 250 000 Kč
Dosažená cena:
700 000 Kč
Dokonalá Magie budoucnosti je Váchalovým sugestivním „přetržením tradic starých magií a věr; hlavně proti představě katolického Boha a všem imaginacím duchu svobodnému a čistému protivným namířená a bojující“, jak sám píše v podtitulu knihy. O dějiny náboženství, sekt a herezí se zajímal už od prvního desetiletí 20. století a tento zájem mu pak vydržel celý život. Ač po roce 1913, kdy se definitivně rozešel s katolickým knězem a básníkem Jakubem Demlem a jeho názory, často hovořil o svém antiklerikálním přerodu, rozhodně se nevzdal víry a esoterismu, což ostatně dokazuje i samotné dílo Dokonalá Magie budoucnosti, v němž se setkáváme s množstvím spirituálně a okultisticky laděných dřevorytů, ale i těch, které přímo odkazují k biblickým tématům – jako například Budoucí Adam nebo Křesťanská imaginace –, v těch se ovšem samozřejmě objevují náznaky ironie a sarkasmu. Kniha je na tiráži označena autorem černým inkoustem číslem 16 a je vázána v nepůvodní kožené vazbě světle hnědé barvy s mírně uvolněnými zadními deskami. Váchal vytiskl 18 exemplářů, existují také 2 zkušební výtisky. Prvním majitelem nabízené knihy byl Váchalův přítel, ředitel kůru v Poděbradech, hudební skladatel a mecenáš František Procházka, o čemž svědčí i jeho podpis na první straně. Jedná se o nekompletní exemplář, který Váchal zřejmě používal při procesu korektur. Svědčí o tom vložené listy původního tisku před korekturami sazby, vytištěné na japanu, s Váchalovými poznámkami a opravami. Kniha proto obsahuje řadu úprav nebo naopak vložených doplňků, jako je například frontispis na jiném papíře nebo pět již výše zmíněných vložených a jeden vlepený korekturní list vytištěný na japanu. Kniha obsahuje celkem padesát celostránkových dřevorytů (včetně těch vložených), z toho třicet čtyři barevných. Dále obsahuje celkem 23 menších dřevorytů a z toho 9 liter. Dílo pochází ze skvělé sbírky JUDr. V. Trmala. Při konzultacích posouzeno doc. PhDr. M. Rakušanovou, Ph.D., a PhDr. P. Hájkem, Ph.D.