Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 177 
Item
Prodáno

Josef Lada

Zimní náves se slepicemi

kvaš na papíře fixovaném na lepence
2. pol. 40. let 20. století
signováno
22 x 33 cm
Odhad: 1 500 000 Kč - 2 000 000 Kč
Vyvolávací cena: 1 000 000 Kč
Dosažená cena:
1 000 000 Kč
Reprezentativní, odlehčeným způsobem pojatá kresba z Ladovy vyhledávané a zároveň vrcholné fáze tvorby čtyřicátých let náleží do série zimních motivů, které jsou u tohoto oblíbeného výtvarníka v tomto období frekventované a ke kterým se s oblibou rád vracel. Lada se v této době jako uznávaný figuralista věnuje buď námětům s dětmi, nebo vesnickým motivům bez stafáže. Zimní náves se slepicemi ovšem vyniká tím, že místo hemžících se postaviček stavějících sněhuláka oživuje kulisy venkovské návsi psík honící slepice. Umělec se totiž jako suverénní kreslíř zvířecího světa profiloval již od svých raných let a scény ze světa zvířat se přirozeně objevují již v jeho prvních karikaturách a komiksech pro Humoristické listy. Práce, která diváka svou atmosférou a lidovým výrazem navrací do světa bezstarostných mladých let, v sobě nese po technické stránce autorův charakteristický rukopis, jejž můžeme nacházet v černých obrysových liniích, oblém tvarosloví jednotlivých elementů a zjednodušené barevné paletě, a je zároveň i syntézou všech příznačných motivických detailů. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. P. Pečinkové, CSc.