Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 175 
Item
Prodáno

Václav Radimský

Z Barbizonu

olej na plátně
1890–1892
signováno
56 x 46 cm
Odhad: 1 000 000 Kč - 1 500 000 Kč
Vyvolávací cena: 500 000 Kč
Dosažená cena:
1 300 000 Kč
Roku 1891 je poprvé doložen pobyt Václava Radimského, kolínského rodáka a krajináře-impresionisty, v Barbizonu na okraji Fontainebleauského lesa. Neusadil se tu tenkrát natrvalo, musel se tehdy také účastnit cvičení dragounského pluku v Pardubicích, kterého byl členem. V Barbizonu, v tomto úběžníku hned několika generací krajinářů, se Radimský musel pohybovat již dříve – roku 1888 totiž odjel do Paříže a již z roku 1890 známe jeho první barbizonské oleje. Patří mezi ně kupř. Studie z Barbizonu (1890, NGP inv. č. O 13497), případně o rok mladší Západ slunce v barbizonském lese (1891, soukromá sbírka) nebo Studie zimy v Brollesu (1891, soukromá sbírka), jenž se nalézá též nedaleko Fontainebleau. Podobná srovnání poukazují jak na autorovu činnost v tomto regionu, tak vykazují i řadu styčných bodů s představovaným plátnem. Hlavní podobnost lze spatřovat v rukopise, jenž dosud není tolik ovlivněn děleným impresionistickým rukopisem a zachovává si drobnopisné podání. Zřetelně je to vidět především v jemném větvoví tvořícím hustou síť vlásečnic opanující značnou část obrazové plochy, podobně je tomu i v podání jednotlivých výhonků subtilních travin. Barevná škála také ještě odpovídá tradičněji zemitější paletě, světlo tu v impresionistickém slova smyslu není cílem, ale spíše prostředkem k modelaci objemů a definici povrchů. Jedná se o práci mladého, sotva pětadvacetiletého umělce pronikavého talentu, jejíž hodnota tkví nejen v její výtvarné kvalitě, ale i v její vzácnosti. Není známo mnoho autorových kompozic z tohoto období, řada z nich je nezvěstná, což z představovaného plátna tvoří ojedinělou možnost doplnit si znalosti autorova raného tvůrčího období. Sběratelská hodnota a výjimečnost tohoto plátna na trhu s uměním jsou tak zcela nepochybné. Na rubové straně se nachází torzo původního štítku z české výstavy, pravděpodobně z počátku 20. století, s přípisem „Z Barbizonu“ a kat. č. 75. Rub plátna též obsahuje razítko prodejce pláten, obchodu „Paul Folnet Fils“, jehož plátna mj. využíval i Paul Signac. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.