Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 169 
Item
Prodáno

Hugo Boettinger

Portrét dámy

olej na plátně
kolem roku 1920
nesignováno
65 x 50 cm
Odhad: 40 000 Kč - 60 000 Kč
Vyvolávací cena: 20 000 Kč
Dosažená cena:
36 000 Kč
Portrét dámy Huga Boettingera vhodně zastupuje zralé malířské dílo jednoho z našich nejznámějších kreslířů a karikaturistů první poloviny 20. století. Jeho malované kompozice však mají na české výtvarné scéně také své důležité místo, což umocňuje i stále se zvyšující zájem uměnímilovné veřejnosti o tohoto autora. Boettinger nejraději maloval figurální scény, v rámci nichž mají své čestné místo podobizny typické svou citlivostí a intimnějším malířským projevem. Pozoruhodným momentem zobrazené ženy jsou především její podmanivé oči – každému oku totiž dominuje zcela odlišný pigment. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a doc. PhDr. M. Rakušanovou, Ph.D.