Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 164 
Item
Prodáno

Ferdinand Lepié

Pohled na Velké Losiny

olej na plátně
1870
signováno
54 x 72 cm
Odhad: 250 000 Kč - 350 000 Kč
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Dosažená cena:
150 000 Kč
Předkládané dílo představující pohled na Velké Losiny s dominantou tamního zámku, v minulosti oblíbeného mj. inkvizitory a filmaři, je nově se objevivší malbou pražského rodáka z rodiny francouzských emigrantů, jenž studoval ve 40. letech 19. století na pražské Akademii v době, kdy zde působil Antonín Mánes. Lepiého zájem se zaměřoval hlavně na kulturní krajinu osázenou hrady a zámky či veduty měst – oblíbil si kupř. Prahu, Kutnou Horu, Litoměřice či Ústí nad Labem. Uplatnil se též jako učitel v pražském premonstrátském klášteře. Velké Losiny, jejichž léčebné prameny byly známé již od 16. století, Lepié namaloval pravděpodobně pro tehdejší majitele panství Lichtenštejny. Malíř je zde velmi popisný, pracuje s detailností zkušeného vedutisty a daří se mu zachytit všechny podstatné prvky krajiny, vesnic, domů a jejich vzájemné prostorové vztahy. Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. Š. Leubnerové.