Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 162 
Item
Prodáno

Emil Filla

Žena se psem

komb. tech. (tuš, akvarel, tempera) na nešepsovaném plátně fixovaném na překližce
1938
signováno
120 x 79 cm
Odhad: 2 000 000 Kč - 3 000 000 Kč
Vyvolávací cena: 800 000 Kč
Dosažená cena:
3 400 000 Kč
Excelentní příklad naprosto osobitého malířství Emila Filly vyniká v mnoha směrech, zejména ve zcela brilantním štětcovém přednesu a rafinovaném kompozičním zpracování, jež umocňuje celkový divácký zážitek. Plátno stojí na počátku zlomové epochy, která patřila k autorovým životně nejtěžším, kdy se snažil svými díly vzdorovat nadcházející tmě, která jej na mnoho let pohltila. Svým pojetím však daleko přesahuje dobu, v níž vzniklo. Mezi cyklem zápasících zvířat, vyjadřujících dobové pozadí politických událostí, vzniká i tento obraz, osobnější, vztahující se k autorově soukromí ve vile na Ořechovce, s motivem, jímž se zabýval již dříve ve třicátých letech, totiž vztahu manželky a jejich boxera, který měl odpozorovaný z každodenních situací. Vznikla tak silně kompozičně sevřená scéna pojatá jako jednolité plátno, v němž těla ženy a psa, z nichž jsou zdůrazněny jen ty nejdůležitější obrysy, doslova splývají v jeden celek. V jednotné monumentalitě se vše soustředí pouze na daný motiv, v němž se nic neodvádí od celkového účinu, a obraz promlouvá především dynamickým napětím linií a tvarů. Je zřejmé, že ve tvaru oválu se Filla inspiroval starším uměním, zejména gemami uplatňujícími haut reliéf a archeologií Střední Asie, především pak motivy odvozenými z nomádského umění kočovníků, které jej silně oslovilo. Živý děj tak získal nadčasovou platnost. Diváka nemůže nepřekvapit, že právě v bezprostřední blízkosti hrozícího válečného konfliktu dal průchod svému hlubokému dlouhodobému vztahu k ženě Haně, jenž dílu vtiskl mimořádnou emotivní hodnotu. Práce byla prezentována na výstavě připravené kurátorem Vojtěchem Lahodou: Emil Filla, Galerie Peithner-Lichtenfels, Praha (17. 3. – 14. 4. 1994) a následně reprízované ve Vídni (kat. č. 5). Razítko na rubu se týká vývozního povolení, které bylo uděleno v roce 1994, a dílo původně pochází z autorovy pozůstalosti. Autenticita byla ověřena Filla Foundation, obraz je rovněž uveden v soupisu díla, který chystal prof. PhDr. V. Lahoda, CSc. Při konzultacích posouzeno Mgr. T. Donné a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Neobyčejná Fillova výtvarná schopnost provedení vybraného motivu, patrná z mnoha obrazů z druhé poloviny třicátých let, je zde ještě umocněna vlastní akcí, jejíž průběh se blíží rychlému fotografickému záznamu. Kresba, kterou Filla povýšil na malbu, si uchovává přitažlivou, emotivní svěžest, je výrazným capricciem v jeho závažném díle, uvádí nás do domácí intimity. […]“).