Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 154 
Item
Prodáno

František Zdeněk Eberl (1887–1962)

Indiskrétní II

olej na plátně
kolem roku 1954
signováno
49 × 115 cm
Odhad: 300 000 Kč - 500 000 Kč
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Kladívková cena:
370 000 Kč
Vynikající práce je další ukázkou díla jednoho z dosud poněkud opomíjených, ale velice kvalitních umělců česko-francouzského okruhu, Františka Zdeňka Eberla. Tento reprezentant slavné „pařížské školy“ vyšel ve svých malbách z neoklasicismu, ovšem obohatil je o specifickou hloubku a výtvarnou uvolněnost. V některých momentech, zejména teplou barevností, se jeho práce dokonce blíží modiglianovskému výrazu. Máme před sebou skvělý akt dívky, již autor zobrazuje zezadu a v uvolněné póze. Zajímavým momentem je černá kočka, vyhlížející zpoza těžkého červeného závěsu v pozadí. Ladné křivky ženského těla zachycuje Eberl se sobě vlastní sametovou měkkostí a malířskou bravurou. V soupise autorova díla, který sestavil vídeňský obchodník s uměním Gerald Weinpolter s Miriam Fosterovou, je obraz uveden pod číslem G704. Dílo pochází z významné pařížské sbírky. Při konzultacích posouzeno doc. PhDr. M. Rakušanovou, Ph.D., a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického (cit.: „[…] Jeho figurální obrazy se blíží rané Picassově tvorbě nebo ženským portrétům Amedea Modiglianiho. Vliv pařížského prostředí meziválečného období je vidět i na pozdních aktech, k nimž patří brilantně namalovaný obraz z poloviny padesátých let nazvaný Indiskrétní II. […]“).
Loading...