Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 148 
Item
Prodáno

Grigorij Musatov

Mužik

olej na plátně
30. léta 20. století
signováno
59 x 40 cm
Odhad: 80 000 Kč - 120 000 Kč
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
Dosažená cena:
90 000 Kč
Sugestivní ukázka autorova malířského mistrovství zachycující postavu prostého rolníka je dílem emigranta židovského původu Grigorije Musatova, kterému se během ruské občanské války podařilo dezertovat a s falešnými doklady se strastiplnou cestou dostat spolu se svou ženou do Prahy. Jako malíř figurálních žánrů a ilustrátor se Musatov veřejnosti naplno představil během dvacátých let, o několik let později se mu jako členu Umělecké besedy podařilo uskutečnit několik samostatných i skupinových výstav v rámci tohoto spolku. Musatovovy obrazy v sobě často symbolicky obsahují autorovy velmi hluboké životní zkušenosti a vzpomínky, a nejinak je tomu i v tomto případě, kdy navíc celý výjev nese téměř až chagallovský či rousseauovský přídech, kterého bylo dosaženo za pomoci obdivuhodně uvolněného rukopisu potlačujícího kresebnost a světelných jevů vycházejících z impresionismu. Plátno lze považovat za skvělou ukázku malířova autentického, v českém prostředí velmi originálního přístupu. Při konzultacích posouzeno PhDr. J. Jančárkovou, Ph.D., a PhDr. B. Klímovou, v jejíž chystané monografii bude obraz uveden. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.