Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 144 
Item
Prodáno

Vlastimil Beneš

Statek

olej na sololitu
1979
signováno
32 x 44 cm
Odhad: 150 000 Kč - 250 000 Kč
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Dosažená cena:
750 000 Kč
Komorní a svou atmosférou důvěrně přívětivá práce představuje dílo jednoho z na trhu v poslední době nejvíce rezonujících autorů Vlastimila Beneše. Tematika krajiny se v jeho tvorbě objevuje velice často, především právě ve spojení s architekturou statků či jiných osamělých stavení, které jako ostrovy života Beneš vsazoval doprostřed holých luk a polí. Nyní máme před sebou zimní výjev, který díky zasněženému kopci a šedavé obloze klade barevný akcent právě do fasád domu. Ostře geometricky řezané tvary objektů tak získávají díky pastelovému tónování optickou měkkost. Tři košaté stromy, rovněž jeden z typických prvků Benešových maleb, dávají spolu s vnitřní uzavřeností stavení celému výjevu intimní nádech. Obraz je tak vynikající ukázkou autorovy schopnosti představit divákovi navýsost citlivou malbu, jež se svou něžností vrývá hluboko do srdce. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. A. Strnadlové.