Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 142 
Item
Prodáno

Alois Wachsman

Hlava

pastel na papíře
1931
signováno
60 x 43 cm
Odhad: 300 000 Kč - 500 000 Kč
Vyvolávací cena: 150 000 Kč
Dosažená cena:
550 000 Kč
Unikátní a na trhu ojediněle se vyskytující kresba Hlava jednoho z nejvýznačnějších umělců české meziválečné avantgardy Aloise Wachsmana, kterou lze co do velikosti i účinku postavit na roveň jeho závěsným obrazům, pochází z 30. let 20. století, kdy dochází ke zřetelné proměně autorova uměleckého výrazu směrem k lyrickému kubismu a emotivní vyhraněnosti. V předloženém pastelu lze jednoznačně vnímat poučenost Picassovým kubismem, ale i soudobý zájem o africké umění, kterému se modernisté věnovali jak teoreticky, tak někteří i sběratelsky. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Vnímání kresby lze začít od ústředního tvaru, v němž je profil hlavy naznačen jen zalomením vertikální linie, vedené čočkovitým tvarem, která dělí hlavu na světlou a temnou část, propojenou pouze otevřenými ústy, vytvářejícími spojnici obou částí hlavy, z jejich pojetí je patrný zlom, přicházející z profilu levé části po en face části pravé. Jde o krajní ex­presivní zkratku, polarizující světlo a tmu, jejichž vztah vnáší do kresby hlavní napětí. Wachsman tělo silně geometrizoval ostrými lomy, dospěl na hranu vědomého primitivismu. […]“).