Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 141 
Item
Prodáno

Josef Lada

Dvorní bál

komb. tech. (tuš, kvaš) na papíře
1931–1933
signováno
29 x 46 cm
Odhad: 600 000 Kč - 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena: 400 000 Kč
Dosažená cena:
550 000 Kč
Charakteristická ukázka nezaměnitelné poetiky virtuózního českého kreslíře Josefa Lady je příkladem autorova specifického humoru, originálního vidění skutečnosti a nenapodobitelné schopnosti živého vystižení lidských charakterů pomocí jedinečné lineární zkratky, které v českém malířství nemají obdoby. Ve třicátých letech byl Lada již etablovaným ilustrátorem, jeho umělecký styl konečně naplno vyzrál a dospěl k vysoce osobitému způsobu narativního vyjádření oproštěného od akademických stylových klišé, přetrvávajících v dobovém umění od konce devatenáctého a počátku dvacátého století. Dobová politická situace a dění tomuto bystrému pozorovateli přinesly dostatek inspirace a podnětů k reflektování aktualit a postupně si tento výtvarník vypracoval mezi karikaturisty bezkonkurenční pozici, kdy dokázal s osobitou nadsázkou komentovat jak peripetie všedního života, tak i politického dění. V předloženém díle Dvorní bál ztvárnil Lada vzácný moment, kdy se život městečka odpoutává od každodenní dřiny a stereotypu u příležitosti slavnostní veselice. Scéna, která vznikla jako ilustrační doprovod ke knize Šusparáda a její vzpomínky, ve které se tato poběhlice zmiňuje mimo jiné i o svém tanci s císařem Františkem Josefem I., překypuje pro autora typickým humorem a veselou energií. Hodnotu zvyšuje razítko na rubu obrazu dokládající provenienci ze sbírky prof. Vladimíra Morávka. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. P. Pečinkové, CSc.