Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 126 
Item
Prodáno

Josef Váchal

Zoologie L. L. Loubala

komb. tech. (tuš, akvarel) na papíře
1947
signováno
36 x 50 cm
Odhad: 100 000 Kč - 150 000 Kč
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
Dosažená cena:
160 000 Kč
Reprezentativní kresba je vynikající ukázkou výtvarného mistrovství a bohaté fantazie jedné z nejoriginálnějších uměleckých osobností 20. století Josefa Váchala, spoluzakladatele skupiny Sursum, jehož všestranný talent našel uplatnění jak v grafice a malbě, tak i v literatuře či ilustraci. Jako tvůrce vynikl především v technice barevného dřevorytu a jako vydavatel neopakovatelných autorských knih, které z velké části i sám vázal a ilustroval. Kromě návaznosti na tradici českého symbolismu byl v úzkém kontaktu s představiteli katolické moderny, následně však křesťanskou víru zavrhl a začal se inspirovat okultismem. Křesťanská mystika se však do jeho prací promítala i nadále, jak je vidět i v předloženém díle. Dílo představuje barevně živou scénu, v jejímž středu spatřujeme sv. Františka obklopeného všelijakými bytostmi a zvířaty, přičemž se jedná o mimořádně zábavnou práci vytvořenou pro obdivovatele Váchalova díla Ladislava Libora Loubala, tehdy brněnského medika, který se po válce rozhodl vydávat časopis Záznamy o díle Josefa Váchala, ale po zpřísnění tiskového zákona vyšla pouze dvě čísla. Váchal mu kromě bohatě ilustrovaných a posílaných dopisů nakreslil i tento rozměrný akvarel, který byl součástí konvolutu 98 ilustrovaných stran dopisů Josefa Váchala, vydaného nakladatelstvím Paseka, do knihy ale tento konkrétní nebyl přetisknut. Hodnotu ovšem zvyšuje publikování v autorově monografii od M. Rakušanové Josef Váchal: Napsal, vyryl, vytiskl a svázal, Arbor vitae 2014, v jejímž soupise je uveden pod označením B 130. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a doc. PhDr. M. Rakušanovou, Ph.D.