Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 123 
Item
Prodáno

Ludvík Kuba

Begonky v okně

olej na plátně
1943
signováno
51 x 66 cm
Odhad: 150 000 Kč - 250 000 Kč
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Dosažená cena:
180 000 Kč
Velmi moderně a osobitě pojaté květinové zátiší, lépe řečeno nespoutaná záplava begonií, představuje dílo zralého umělce v jeho nezaměnitelném pastózním rukopise a výtvarném názoru, založeném dále na výrazném koloritu. V malířově oblíbeném, na trhu však spíše vzácném motivu je tu zřetelná čirá radost z bujných květů, jimiž s potěšením pokryl většinu obrazové plochy. Představovaná harmonicky zkomponovaná práce, jež je výjimečná mj. v umném zachycení mihotavého rozptýleného světla a subtilní malířské impresi, tak nezpochybnitelně demonstruje nejkvalitnější polohu umělcovy tvorby z doby protektorátu. Sběratelskou hodnotu dále umocňuje autorský přípis na rubové straně obrazu s lokací, kde byl obraz vytvořen. Práce je navíc uvedena v soupise autorova díla (M. Míčko / V. Nezval / J. Seifert / V. V. Štech: Ludvík Kuba, Malíř, Praha, 1946, 1944 / Zátiší / č. 40, str. 158). Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.