Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 112 
Item
Prodáno

Antonín Chittussi

Cesta ve Fontainebleau se západem slunce (Krajina ve Fontainebleau)

olej na dřevěné desce
kolem roku 1885
signováno
23 x 42 cm
Odhad: 400 000 Kč - 600 000 Kč
Vyvolávací cena: 300 000 Kč
Kladívková cena:
700 000 Kč

Tato charakteristická ukázka plně rozvinutého francouzského plenérismu patří do bohatého krajinářského repertoáru osobitého českého umělce Antonína Chittussiho, jenž si moderní způsob malby osvojil během svého pobytu v okolí francouzského Barbizonu a Fontainebleau. Mnohdy se mu zde stávala námětem na první pohled zcela prostá místa, která zachycoval v nejrůznějších denních i ročních proměnách, často rozvolněným sumárním rukopisem. Předkládaný olej dochovaný ve zcela intaktním stavu, tento mistrovský záznam podzimní fontainebleauské přírody tolik typický efektem mezního světelného stavu kolem západu slunce, patří k pracím, které byly slibnou předzvěstí dalšího směřování české krajinomalby. Toto dílo, podobně jako mnohá další z Chittussiho palety, lze chápat i jako aluzi na koloběh času určovaného přírodou, jejíž pointou je vznik a zánik života. Pokročilý stav dne i podzimní nálada zde navíc velmi dobře ladí s osamělými, starými či odumírajícími stromy. Pro autora je charakteristická rovněž kombinace lazurně malovaných částí s těmi pastózně provedenými. Hodnotu díla potvrzuje i jeho publikování v odborné literatuře (R. Prahl: Chittussi, Praha 2019, str. 232, kat. č. D31). Při konzultacích posouzeno PhDr. Š. Leubnerovou a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza prof. R. Prahla, CSc.