Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 101 
Item
Prodáno

Grigorij Musatov

Zátiší s kyticí

olej na plátně
30. léta 20. století
signováno
38 x 55 cm
Odhad: 120 000 Kč - 160 000 Kč
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Dosažená cena:
220 000 Kč
Osobité plátno ruského emigranta židovského původu Grigorije Musatova je křehkou ukázkou spojenou s jeho pobytem v Československu, kde se úspěšně asimiloval zdejší výtvarné scéně a stal se i členem Umělecké besedy, s níž pravidelně vystavoval. Autorův talent pracovat s barvou se projevoval téměř od počátku jeho kariéry a byl umocněn pozdějším poznáním evropského malířství, jehož syntézou dospěl ke křehkému výrazu mezi naivismem, primitivismem a ruským lidovým uměním. Impresivní malba jemné barevnosti zahalená ve snivém oparu náleží do období třicátých let, ve kterém se Musatovovi podařilo dosáhnout dokonalé pozitivní světelnosti, která sugesci celé scény stupňuje na nejvyšší možnou úroveň a brilantně zachycuje efemérní krásu květin, jež brzy podlehnou zkáze svého osudu. Hodnotu díla zvyšuje i jeho vystavení na autorově samostatné výstavě v roce 1937 (Grigorij Musatov: Obrazy a kresby, Alšova síň Umělecké besedy, Praha, 8.–26. 11. 1937, kat. č. 23), o čemž svědčí štítek na rubové straně obrazu. Při konzultacích posouzeno PhDr. J. Jančárkovou, Ph.D., a PhDr. B. Klímovou, v jejíž chystané monografii bude obraz uveden. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.