Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 100 
Item
Prodáno

Hugo Boettinger

Múza

olej na plátně fixovaném na lepence
1902
signováno
36 x 51 cm
Odhad: 100 000 Kč - 150 000 Kč
Vyvolávací cena: 60 000 Kč
Dosažená cena:
190 000 Kč
Hugo Boettinger, známý též jako Dr. Desiderius, významný český portrétista a karikaturista, zde předkládá originální ukázku své rané tvorby, která je na trhu s umění velmi vzácná, a proto i sběratelsky zajímavá. Tento žák Felixe Jeneweina a Emanuela Krescence Lišky na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a Maxmiliána Pirnera na Akademii tamtéž namaloval právě v roce ukončení studia předkládanou malbu s námětem múzy. Jedná se o práci odkazující stále ještě k akademickému školení a inspiraci Boettingerovými učiteli – zřetelné je to hlavně v precizním vypracování draperie a každého jejího skladu v odkazu na Jeneweina, případně v dynamice a patetičnosti pramenící z vrcholné tvorby Pirnerovy. Autorovi se tu zároveň podařilo využít motiv dětí či putti jakožto nositelů interpretačních atributů, jak to na konci století můžeme sledovat u předních tvůrců české výtvarné scény, kupř. u Vojtěcha Hynaise, Luďka Marolda, Jana Dědiny, Františka (Brunnera) Dvořáka a dalších. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a prof. R. Prahlem, CSc.