Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 95 
Item
Prodáno

Joe Tilson

Suicide by Fire, January 1969

komb. tech. (sítotisk, koláž) na papíře
1970
signováno
102 x 69 cm
Odhad: 200 000 Kč - 300 000 Kč
Vyvolávací cena: 120 000 Kč
Dosažená cena:
210 000 Kč
Velmi působivá, tematicky opět velice aktuální práce reagující na jeden z nejdramatičtějších činů bezprostředně spjatých s hrůzami minulého režimu a upomínka toho, že i dnes musí lidé mnoha zemí stále bojovat o svoji svobodu, je jedinečnou koláží britského umělce Joea Tilsona. Tento uznávaný autor se stal v 60. letech přední osobností britského pop-artu a stál vedle takových jmen, jakými byli například Peter Blake nebo David Hockney. Jeho díla jsou dnes zastoupena snad ve všech předních světových institucích. Charakteristickými se mu staly materiálové experimenty, výrazné barvy a překračování ustálených hranic média. Výjev zachycuje velmi silné okamžiky, které vznikly v přímé reakci na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 a na americké pouliční protesty proti válce ve Vietnamu, jimž se Tilson věnoval i ve svých dalších pracích. Autor tyto okamžiky zaznamenal prostřednictvím nepravidelného rastru, jenž se odvíjí jako filmový záznam. Na horním okraji je pak dvěma papírovými sponkami přišpendlen zvětšený novinový výstřižek s portrétem Jana Palacha a výstižným anglickým popiskem „Suicide by Fire, January 1969“. Hodnotu zvyšuje omezený náklad 70 kusů, přičemž předložené dílo je dokonce prvním z vytvořených, a provenience ze sbírky Lois B. Torfové, jedné z nejvýznamnějších sběratelek moderní grafiky v USA, filantropky a mecenášky Muzea výtvarných umění v Bostonu. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.