Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 88 
Item
Prodáno

Šárka Koudelová

Waste to Waste

akryl na plátně
2021
signováno
60 x 50 cm
Odhad: 70 000 Kč - 100 000 Kč
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
Kladívková cena:
85 000 Kč
Šárka Koudelová je talentovanou a nepřehlédnutelnou umělkyní, jejíž práce zaujmou hloubkou vnitřních obsahů a významových přesahů. Jednou ze zásadních inspiračních platforem se jí stala středověká a renesanční malba, kterou lze dle autorky vnímat „jako archetypální zobrazení obecně platných vizuálních znaků“. Dílo Waste to Waste připomíná fragmenty nástěnné malby a sofistikovaným kresebným způsobem malby nás staví před otázku, jak vlastně vnímat odpad. Zatímco nějaký předmět považujeme za nositele kýče nebo odpad, v budoucnosti se může jednat o zajímavý historický artefakt či relikt dokládající střípek z mozaiky kulturně-sociálního klimatu dané doby. Tento kulturně-historický koloběh podstatnosti či bezvýznamnosti věcí malířka korunuje modrými rukavicemi, které se používají při nakládání s archiváliemi. Dílo pochází z přímo z ateliéru autorky.