Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 86 
Item
Prodáno

Vincenc Beneš

Květiny ze zahrady

komb. tech. (olej, tempera) na kartonu
1964
signováno
49 x 33 cm
Odhad: 70 000 Kč - 100 000 Kč
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
Dosažená cena:
170 000 Kč
Živelně pojaté květinové zátiší je ukázkou na trhu oblíbeného a vyhledávaného představitele zakladatelské generace českého moderního umění Vincence Beneše. Motiv květinového zátiší se umělci stal harmonickým a radostiplným tématem již v meziválečném období a v duchu své teze, že „umění má ukazovat světlé stránky (…) světa a vytrhovat tak člověka aspoň na jisté šťastné chvíle z těžkostí života…“, se mu věnoval i v pozdním období svého života a tvorby. Dílo Květiny ze zahrady pochází již ze zralého období tvorby tohoto znamenitého autora a podle původních majitelů se jedná o květiny natrhané na zahradě Benešova letního bytu v Písku. Plátno předvádí suverénní štětcový přednes a vytříbený kolorit, dokládající léty cizelovaný výtvarný projev tohoto ceněného autora. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. B. Ropkovou, Ph.D., v jejímž připravovaném soupise bude dílo uvedeno.