Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 85 
Item
Prodáno

Jan Bauch

Klečící

olej na plátně
1946
signováno
62 x 52 cm
Odhad: 200 000 Kč - 300 000 Kč
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Dosažená cena:
240 000 Kč
Vynikající ukázka exprese ze sběratelsky atraktivního období představuje malířův oblíbený námět ženského aktu, který se stal jeho celoživotně nosným tématem. Energicky uchopená malba dokládá nejen Bauchův tvůrčí temperament, ale i smysl pro bezprostředně prožívanou skutečnost. Umělec nežije ve vzduchoprázdnu, a tak nemůže nereagovat na okolnosti, za nichž dílo tvoří; proto se v dříve jásavých dílech ženských aktů a kytic začala ve 40. letech 20. století objevovat severská nota a díla začala nabývat na naléhavosti. Rok 1946, který přinesl Bauchovi profesorské místo na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, je vyvrcholením této etapy tvorby a jak dokazuje i předložené plátno, bravurně vypovídá o sugestivní síle jeho malířského projevu. Při konzultacích posouzeno PhDr. J. Machalickým a prof. J. Zeminou. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D. (cit.: „[…] Zkoumaný obraz ‚Klečící‘ představuje krásnou ukázku autorova díla z vrcholného období let čtyřicátých, tzv. dramatické fáze, patřící ke sběratelsky nejvyhledávanějším. Jan Bauch zde zachytil jedno ze svých klíčových témat, ženský akt. Zcela v souladu s vrcholným expresivním cítěním ztvárnil své opojení z krásy a haptické bohatosti charakterizující ženské tvary. Jako by vyslyšel slova Augusta Rodina: ‚Tělo je model formovaný náruživostí.‘ […]“ )