Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 80 
Item
Prodáno

Vilém Kandler

Útěk do Egypta

olej na plátně
1840
signováno
40 x 50 cm
Odhad: 100 000 Kč - 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Dosažená cena:
230 000 Kč
Na českém trhu s uměním vzácně se vyskytující autor, který byl ve své době významným a uznávaným tvůrcem etablovaným v blízkém okruhu císaře Ferdinanda V. Dobrotivého, se zde představuje reprezentativní malbou, jejíž kvality se přímo odvolávají nejen k nazarénské tradici Josefa Führicha či historickým kompozicím Josefa Hellicha, ale i k osobní zkušenosti s italským uměním, které Kandler z autopsie poznal díky Klárovu stipendiu. Představovaný obraz zachycuje Pannu Marii, svatého Josefa a Ježíše již odrostlého jako chlapce. Dosavadní označení jako Útěk do Egypta je proto spíše sporné – v době útěku byl totiž Ježíš ještě novorozenětem. Může se tak proto jednat buď o návrat z Egypta v době, kdy zemřel Herodes, případně cestu dvanáctiletého Ježíše a jeho rodičů do Jeruzaléma. Ikonograficky se jedná nejspíše o kombinaci obou zmíněných námětů – k návratu totiž vyzval svatou rodinu anděl, jenž vede skupinu i na představovaném obraze. Návrat byl na rozdíl od útěku poklidný, Josef proto nejspíše stačil sbalit i své tesařské náčiní, které mu nese anděl v košíku. Syntéza s námětem dvanáctiletého Ježíše je zase určena věkem zobrazeného chlapce, který v době návratu z Egypta byl maximálně tříletý, byť přesnou dobu, po kterou svatá rodina pobyla v Egyptě, neznáme. Jedná se každopádně o malbu vysokých výtvarných i estetických kvalit, zasluhující zvýšenou pozornost sběratelské obce. Dílo bylo v nedávné době vícekrát vystaveno (kupř.: Poslední korunovaný český král Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby, Správa Pražského hradu – Císařská konírna, 2012; Osvobozování sentimentu. Podoby středoevropského romantismu a biedermeieru, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou – Zámecká jízdárna, 2013). Při konzultacích posouzeno prof. R. Prahlem, CSc., a PhDr. Š. Leubnerovou.