Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 79 
Item
Prodáno

Adriena Šimotová

Hlava I

pigment na papíře
2009
signováno
64 x 53 cm
Odhad: 150 000 Kč - 250 000 Kč
Vyvolávací cena: 90 000 Kč
Dosažená cena:
420 000 Kč
Zcela příznačná autorčina práce výborně reprezentuje její celoživotní příklon k meditativním výrazovým podobám. Sofistikovaná kresba, či snad spíše otisk, poutá pozornost především díky nesmírné křehkosti, jež byla vlastní celé malířčině tvorbě. Subtilností, autenticitou a tvorbou zaměřenou na existenci a pomíjivost lidského těla se tato životem těžce zkoušená žena zapsala na české výtvarné scéně do širokého povědomí. Kompozice Hlava I pochází již z let po přelomu tisíciletí, ve kterých se Šimotová zaměřila na médium papíru, s nímž pracovala pomocí perforování a promačkávání, případně na něj aplikovala nejrůznější barevné otisky. Přestože se životní dílo Adrieny Šimotové soustavně dotýkalo téhož tématu, tedy filosofie bytí člověka, je obdivuhodné, jakými proměnami procházelo – od fascinace tělesností a hmotou k spirituálním odhmotněným subtilním tvarům a dál až k jakýmsi kosmickým vířivým prahmotám. Práce bude jistě výrazným obohacením jakékoliv kolekce moderního umění. Dílo původně získáno přímo z ateliéru autorky. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.