Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 71 
Item
Prodáno

Vincenc Beneš

Maloskalské panorama

olej na plátně
1923
signováno
72 x 99 cm
Odhad: 150 000 Kč - 250 000 Kč
Vyvolávací cena: 80 000 Kč
Dosažená cena:
85 000 Kč
Monumentální a výborně komponovaná malba odkazující se svým malířským zpracováním k derainovskému a picassovskému novoklasicismu evokuje idylu a harmonii české krajiny a představuje ojedinělou a na trhu vzácně se vyskytující polohu malby umělce zakladatelské generace moderního umění, Vincence Beneše. Právě v skalnatém a formou kypícím okolí Malé Skály, které malíř dvakrát navštívil v letech 1923 a 1924 s cílem cvičit se v plenéru, se u něj ozvaly reminiscence na předimpresionistické mistry kombinované s odkazy na zahraniční, převážně francouzskou poválečně-novoklasickou lekci. Toto přelomové plátno, na němž lze sledovat posun od senzualistického k jaksi trvalejšímu „ne-atmosférickému“ používání barvy, zaznamenává Benešovu rapidní proměnu výrazu, která se později stane základem pro vytvoření formální syntézy stavící na bohaté zkušenosti, a představuje obraz galerijního významu. Dílo původně pochází ze slavné sbírky dr. J. Borovičky. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou, a Mgr. B. Ropkovou, Ph.D., v jejímž chystaném soupise bude dílo uvedeno. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.