Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 70 
Item
Prodáno

Antonín Hudeček

Studie k podobizně paní F. Jelínkové

olej na plátně
1908
signováno
39 x 35 cm
Odhad: 150 000 Kč - 250 000 Kč
Vyvolávací cena: 100 000 Kč
Dosažená cena:
100 000 Kč
Začátek 20. století pro Antonína Hudečka, oficiálně vyškoleného ve figurálních ateliérech pražské Akademie, znamenal vrchol jeho formativního období, kdy se od figury definitivně přesouval ke krajině. Podobně jako Ludvík Kuba či Kamil Stuchlík však ještě na konci prvního desetiletí přijímal zakázky v žánru reprezentativní dámské podobizny, jejichž styl spojil nejen s dřívějšími akademickými principy, ale i dobovými tendencemi především původu francouzského, které spočívaly hlavně v rukopisné i barevné uvolněnosti a celkové neformálnosti a psychologizaci zobrazeného modelu. Studie k podobizně paní F. Jelínkové tuto charakteristiku zcela naplňuje a je jednou z hlavních ukázek této umělecky i sběratelsky vzácné fazety umělcova díla. Jedná se zároveň o přímý předstupeň k celofigurálnímu portrétu paní Jelínkové, který se nachází ve sbírkách Oblastní galerie v Liberci (inv. č. O 1981). Autenticitu a hodnotu díla potvrzuje i jeho reprodukování v odborné literatuře (A. Matějček: Antonín Hudeček, Praha, 1947, obr. č. 36) a prezentování na autorově posmrtné výstavě v Mánesu, což dokazuje razítko na rubu plátna a uvedení ve výstavním katalogu pod označením Hlava pí A. J. (A. Brynychová: Antonín Hudeček, Posmrtná výstava díla, Praha 1942, Studie, kat. č. 3) – tehdejším majitelem obrazu byl prof. Jelínek z Turnova. Obraz bude zařazen do chystané monografie Mgr. P. Kubíka. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.