Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 69 
Item
Prodáno

Albert August Zimmermann (1808–1888)

Alpské údolí

olej na dřevěné desce
50.–60. léta 19. století
signováno
25 × 39 cm
Odhad: 80 000 Kč - 120 000 Kč
Vyvolávací cena: 40 000 Kč
Kladívková cena:
55 000 Kč
Alpy jakožto nevyčerpatelný zdroj inspirace většiny středoevropských romantických krajinářů opakovaně, stejně jako je tomu i zde, zažehly tvůrčí jiskru i na paletě německého malíře Alberta Augusta Zimmermanna, dnes asi nejznámějšího ze čtyř bratrů, též malířů. Byl sice z větší části samouk, své studium si ovšem doplnil v Mnichově a Drážďanech. Nejčastěji se ve svém díle kromě italských měst, kupř. Neapole, zabýval právě rakouskými Alpami v okolí jejich dominanty Dachsteinu. Rád pracoval s pohledem přes údolí ohraničeným horským masivem, přičemž toto údolí zpravidla zalidňoval horskými chalupami; obrazový prostor obvykle tvořil divadelním způsobem, tj. řazením jednotlivých obrazových plánů za sebe, stejně jako zde. Jedná se zároveň o brilantně provedenou krajinomalbu zachycenou v obdivuhodné škále barevných valérů. Při konzultacích posouzeno PhDr. Š. Leubnerovou a prof. R. Prahlem, CSc.
Loading...