Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 55 
Item
Prodáno

Václav Radimský

Zrcadlení v lese

olej na lepence
20. léta 20. století
signováno
78 x 118 cm
Odhad: 600 000 Kč - 1 000 000 Kč
Vyvolávací cena: 500 000 Kč
Dosažená cena:
1 100 000 Kč
Smělá práce charakteristické barevnosti zachycující říční partii uprostřed lesního interiéru spadá do období umělcovy tvorby spjaté již opět s Čechami, především pak s rodným Polabím. S jistotou, osobitou barevností a v typickém malířském rukopise výborně zachytil jak reálný svět nad hladinou, tak jeho fyzicky neexistující, přesto však opticky plnohodnotný protějšek zrcadlící se symetricky na vodní hladině prokvetlé říční flórou. Výjimečně precizně se zde Radimskému podařilo vystihnout konkrétní přírodní náladu i veskrze pozitivní letní barevnost prezentovanou souhrou zelené protínané žlutými paprsky v řadě rozličných valérů – to vše s excelencí talentovaného mistra pracujícího s pulzující energií, rozmáchlými tahy štětce a s využitím barevnosti podkladové lepenky. Radimský tu opět prokázal, jak životaschopné bylo a stále je jeho umění, s nímž se prosadil nejprve ve Francii a následně s nemenším úspěchem i ve své vlasti. Tato dokonale zvládnutá kompozice tak dokazuje vysokou úroveň jeho zralé tvorby i její sběratelskou přitažlivost. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza Mgr. P. Kubíka.