Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 50 
Item
Prodáno

Jaroslav Šetelík

Zimní Hradčany

olej na plátně
30.–40. léta 20. století
signováno
63 x 75 cm
Odhad: 100 000 Kč - 150 000 Kč
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
Dosažená cena:
110 000 Kč
Divácky velmi přitažlivý úhel pohledu na pravděpodobně vůbec nejspektakulárnější pražské panorama, zabírané navíc ze spíše méně obvyklého úhlu pohledu, je reprezentativním příkladem zralého a vyhledávaného tvůrčího období významného českého vedutisty Jaroslava Šetelíka. S lehkostí, suverenitou a v osobitém hladkém rukopise, doprovázeném navíc autorovou charakteristickou vytříbenou technikou, jsou zde vystiženy světelné i atmosférické kvality prokazující podloženost oblíbenosti Šetelíkovy práce mezi kultivovanými milovníky kvalitní pragensie. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.