Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 46 
Item
Prodáno

Jan Bedřich Minařík

Jitro v lese

olej na plátně
90. léta 19. století
signováno
130 x 101 cm
Odhad: 500 000 Kč - 700 000 Kč
Vyvolávací cena: 300 000 Kč
Dosažená cena:
300 000 Kč
Jitro v lese vzešlé z palety Jana Bedřicha Minaříka představuje výjimečný artefakt námětově přímo odkazující k uměleckému odkazu malířova učitele Julia Mařáka. Zachycen je zde liduprázdný lesní interiér s pohledem směřujícím na kamenitou mýtinu obklopenou smíšeným lesem s dominantními jehličnany. Minaříkův smysl pro detail se zde projevuje hlavně v ostrých konturách a přesném vykreslení každého kamene, větvičky i listoví. Celková barevnost je však spíše snová – na obrazové ploše se tak spájí tradice romantické a realistické krajinomalby Mařákovy generace s moderním přístupem založeným mj. na individuálním vidění reality. Autor zde, podobně jako v jiných svých kompozicích, dokázal vytvořit konkrétní ovzduší, v němž obestírá všechny kouty hmatatelnou atmosférou, jakýmsi mlžným oparem opanujícím prostor mezi pni stromů. Celkové pojetí tohoto díla tak vytváří nesmírně příjemný divácký zážitek umocněný navíc faktem, že je Minařík znám především jako tvůrce osobitých pragensií. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.