Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 43 
Item
Prodáno

Václav Rabas

Stromoví

olej na plátně
1935
signováno
71 x 50 cm
Odhad: 80 000 Kč - 120 000 Kč
Vyvolávací cena: 50 000 Kč
Dosažená cena:
140 000 Kč
Ve všech ohledech typická, výtvarně suverénní práce představuje Václava Rabase jako navýsost moderního krajináře. Po krátkém studiu na pražské Akademii se autor vydal vlastní malířskou cestou, která časem získala stopy inspirace Paulem Cézannem a středoevropským soudobým uměním vůbec. Třicátá a čtyřicátá léta však pro něj znamenala především návrat k rodnému kraji na pomezí Rakovnicka a Karlovarska. Právě odtud pravděpodobně pochází námět lesního interiéru, jímž svým způsobem navazuje na Mařáka, zároveň je ale patrná jeho vlastní moderní invence a způsob malby, jenž se oprostil od konkrétnosti a poddal se zcela pocitu a atmosféře momentu. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a PhDr. J. Machalickým.