Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 42 
Item
Prodáno

Emil Filla (1882–1953)

Théseus nesoucí krétského býka

komb. tech. (olej, tuš) na plátně fixovaném na překližce
1938
signováno
120 × 80 cm
Odhad: 5 000 000 Kč - 8 000 000 Kč
Vyvolávací cena: 3 900 000 Kč
Kladívková cena:
4 700 000 Kč
Výrazově silná ukázka autorova brilantního kresebného umu ve štětcové technice s vynikajícím vyjádřením plastičnosti tvarů úspornými výtvarnými prostředky spadá do dramatických let těsně před vypuknutím druhé světové války. Svým účinem práce s nadčasovou, až aktuální platností dokládá Fillův zájem o politiku, který byl paradoxně stálou formou jeho tvorby již od jeho angažování se v holandském exilu, přičemž na konci třicátých let se tato otázka ukázala býti pro výtvarníka opět velice palčivou. Plátno nejen dokládá Fillovo sepětí s figurací, ale především reprezentuje cyklus Bojů a zápasů, který začal vytvářet v roce 1936 a který má dvojí charakter. Na jedné straně se soustředí na antické mytologické náměty, které malíř převáděl do obrazů, soch a grafik. Jeho zájem o antické motivy byl paralelní zájmu jeho synovce, hudebního skladatele Iši Krejčího, který v roce 1936 zkomponoval skladbu Antické motivy. Fillu zaujaly nejčastěji zpracovávané pověsti o Héraklovi, Théseovi, Perseovi a Orfeovi, které mu daly možnost bohatě rozvinout kompozice plné živelnosti a dramatičnosti. Tito hrdinové pak personifikovali vítězství dobra nad zlem, neboť jen oni, mytičtí rekové, byli schopni se mu postavit a uhájit kýženou svobodu. V roce 1938 následně náměty z řecké mytologie téměř mizí a nahrazují je zápasy zvířat, přepadení slabších, mírumilovných bytostí dravými šelmami. Ještě v roce 1939 se objevuje řada obrazů a kreseb z uvedeného cyklu, z hlediska tematiky však začínají převažovat balady a národní písně. Rafinovaný výškový formát dovolil umělci zachytit na velké ploše postavu Thésea, syna athénského krále a proslulého zabijáka nejrůznějších nestvůr, jehož nejslavnějším činem bylo zabití bájného Minotaura. V jednotné monumentalitě kompozice se vše soustředí pouze na daný výjev, v němž se nic, dokonce ani pozadí nebo barevnost, neodvádí od celkového účinu a obraz promlouvá především nezvykle zklidněnou kompozicí, v níž hrdina zvedá na svá ramena usmrceného býka, jako by byl se zvířetem v harmonii a smíření spíše než po zápase na život a na smrt. Hodnotu díla zvyšuje autorská vložená adjustace a původ z významné pražské sbírky. V minulosti restaurováno. Autenticita byla ověřena Filla Foundation a obraz je uveden v soupisu díla, který chystal prof. PhDr. V. Lahoda, CSc. Při konzultacích posouzeno Mgr. T. Donné a PhDr. R. Michalovou, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. K. Srpa (cit.: „[…] Obraz je suverénní výpovědí, jež ukazuje, že se Filla skvěle vyjadřoval i tou nejúspornější výtvarnou technikou, lze jej označit za jeden z nejemotivnějších z ‚théseovské‘ řady. […]“).
Loading...