Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 31 
Item
Prodáno

Charlotte Piepenhagen-Mohr

Kleinarltal u Salcburku

olej na kartonu
50.–60. léta 19. století
nesignováno
24 x 30 cm
Odhad: 150 000 Kč - 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 90 000 Kč
Dosažená cena:
95 000 Kč
Tato kabinetní malba vytvořená Charlottou Piepenhagen-Mohr, asi nejpřímější následovnicí romantického tvůrce Augusta Bedřicha Piepenhagena, prokazuje její nepopiratelný talent a umělecký cit, který po otci bez pochyby zdědila. Jedná se o prostý vhled do horského údolí, do jehož úpatí příkře spadají protější kopce. Střední plán je osazen řídkým porostem jehličnanů, zatímco zcela v popředí zaujímají své místo erodované balvany, jejichž povrch je malován s haptickou přesvědčivostí. Navzdory komornímu formátu a neutrálnímu námětu, jenž neaspiruje na sdělení velkého příběhu, zde zažíváme pocit komplexního zážitku z přírody, z jejích barev, vůní, povrchů a atmosféry ztišení, jež pohled na obraz evokuje především. Dílo pochází z pozůstalosti autorky a do nedávné doby se také nacházelo v majetku její rodiny. Při konzultacích posouzeno PhDr. Š. Leubnerovou a prof. R. Prahlem, CSc.