Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 29 
Item
Prodáno

Josef Jíra

Maloskalská krajina

olej na plátně
1975
signováno
29 x 39 cm
Odhad: 100 000 Kč - 200 000 Kč
Vyvolávací cena: 70 000 Kč
Dosažená cena:
210 000 Kč
Expresivně pojaté plátno Maloskalská krajina představuje charakteristickou práci milovníka přírody a umělce Josefa Jíry. Na rozdíl od Jana Baucha, kterého uznával za svůj vzor a který byl městským člověkem, v Jírovi vřelo Maloskalsko, venkovská stavení, boží muka a krajinné scenérie různorodých období a dní. Miloval krajinu a chodil často ven, ať už jen přírodu časně z rána pozorovat, nebo ji v různých denních hodinách zachycovat na plátno přímo v plenéru. V Jírově díle vidíme stejně tak lidskou úzkost, jako citové bohatství vyvěrající z křesťanských mýtů a mystérií. Zasněžená krajina na obraze přichází do kontrastu s výrazně červenou zdí chalupy a protáhlou figurou stojící vedle ní, třímající v ruce kytici prvních poslů jara. Právě jaro a Velikonoce jakožto křesťanské a zároveň tradiční svátky vyvěrající z pradávné mystiky jsou častým Jírovým námětem. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. Z. Štěpanovičovou.