Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 25 
Item
Prodáno

Karel Těšínský

Kompozice

olej na plátně
1991
signováno
160 x 60 cm
Odhad: 300 000 Kč - 500 000 Kč
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Dosažená cena:
600 000 Kč
Monumentální vertikálně orientované plátno Kompozice představuje charakteristickou tvorbu na trhu čím dál vyhledávanějšího umělce Karla Těšínského. Po studiích na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Muziky a následně Jana Baucha a Emila Filly se věnoval volné tvorbě a zařadil se k silné generaci umělců, jejichž uvažování stálo v opozici vůči oficiálním výtvarným tendencím. Specifickým malířským rukopisem a abstraktní symbolikou plnou duchovního významu navázal na avantgardní meziválečné proudy. V jeho malbách můžeme zaznamenat osobní symbolický řád i duchovní rovinu, která se ve výsledné formě může podobat uvažování generačně staršího Josefa Šímy. Těšínský byl fascinován sledováním stále se proměňující podoby krajiny a ve svých dílech usiloval zejména o vystižení její vnitřní harmonie. Obraz Kompozice je reprodukován v monografii autorů J. Machalického a M. Dospěla, kterou vydalo nakladatelství Arbor vitae v roce 2017 (str. 162, soupis díla č. O 130). Získáno z pozůstalosti autora. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D. Přiložena odborná expertiza PhDr. J. Machalického.