Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 23 
Item
Prodáno

Bohuslav Dvořák

O žních

olej na plátně
kolem roku 1920
signováno
56 x 71 cm
Odhad: 50 000 Kč - 70 000 Kč
Vyvolávací cena: 30 000 Kč
Dosažená cena:
65 000 Kč
Tato prosluněná a hřejivá krajinná momentka reprezentuje po všech stránkách typickou výtvarnou polohu jednoho z nejživotaschopnějších a nejdéle tvořících frekventantů slavného ateliéru Julia Mařáka na pražské Akademii. Autorské finesy jsou zde bezpečně rozpoznatelné především v dokonalém zvládnutí prostorové modelace, v drobnopise a upřímném verismu, jenž prochází skrz každý detail. Dvořák se zde opět nespokojil s fádním horizontálním členěním plochy, kterou obohatil o dynamickou esovku cesty vinoucí se podél aleje bříz do hloubky obrazu. Jeho námět, kromě zachycení přírody samotné v konkrétním ročním období a její nezaměnitelné srpnové tetelivé rozžhavenosti, tvoří drobný, byť podstatný sujet volského dvojspřeží s vozem doslova přetíženým výnosem právě proběhnuvší senoseče. Jedná se bezpochyby o obraz vysoké vizuální přitažlivosti. Při konzultacích posouzeno prof. J. Zeminou a Mgr. M. Dospělem, Ph.D.