Posuňte svůj
Artslimit!

Položka č. 21 
Item
Prodáno

Maxim Kopf

Torbole na Gardasee

olej na plátně
kolem roku 1932
signováno
67 x 88 cm
Odhad: 300 000 Kč - 500 000 Kč
Vyvolávací cena: 200 000 Kč
Dosažená cena:
380 000 Kč
Kvalitní veduta je ukázkou práce jedné z nejzásadnějších postav česko-německé komunity umělců, světoběžníka a představitele meziválečné evropské moderny Maxima Kopfa a příkladem jeho vyzrálého stylu oscilujícího mezi expresí a umírněností. Talentovaný výtvarník, jemuž se cestování stalo nevyčerpatelným inspiračním zdrojem, byl také hlavním aktérem skupinového uměleckého života. Na základě svých přátelství ze studií v Praze i Drážďanech spojoval malíře z obou kulturních prostředí a stál u vzniku spolků Junge Kunst či Prager Secession. Ve svých dílech s oblibou pracoval s pohledem na určité místo, které mu dávalo možnost demonstrovat svoji schopnost zvládnout náročné seskupení urbanistických hmot i ztvárnění rozložité krajinné scenérie a zcela neobvyklého motivu. Kopf bez jakýchkoliv tvůrčích pochybností zachytil typickou kulisu malebného italského městečka pod Alpami u známého letoviska Lago di Garda včetně její dominanty, masivního horského štítu. Výtvarný přednes v pastózních uvolněných tazích se tu geniálně snoubí s přesnou místopisnou charakteristikou motivu a potvrzuje umělcovo nadání a hluboké propojení s krajinou. V malířově soupisu od Ivo Habána odpovídá dílo číslu 173 a bylo prezentováno na výstavě Willi Nowak, Josef Dobrovsky, Maxim Kopf, Sergius Pauser, Mary Duras, Mährischer Kunst­verein, Künstlerhaus, Brno, 1. 3. – 23. 3. 1933, kat. č. 64. Při konzultacích posouzeno Mgr. I. Habánem, Ph.D., a PhDr. K. Srpem. Přiložena odborná expertiza PhDr. R. Michalové, Ph.D. (cit.: „[…] Posuzované dílo ‚Torbole na Gardasee‘ je velmi krásným, doslova ‚daumierovsky‘ hutně malovaným obrazem, který svědčí o Kopfově mistrné schopnosti ztvárnění urbanisticko-krajinného motivu. […]“).